Nhà sàn

Location

  • Bảo Lộc, Lâm Đồng

Project year

  • 2023

Photo

  • Triệu Chiến