“Kiến trúc phải tuyệt đối biến thái. Nếu không tuyệt đối biến thái thì phải tương đối biến thái. Nếu không tương đối biến thái thì phải cực kỳ trong vắt. Nếu không trong vắt thì hơi đục một chút cũng không sao…”

148 trang
Khổ 13,5 x 18 cm
Bìa mềm có tay gấp

Giá: 210.000